Tin MDB

phone1900 56 56 54

Ngân hàng trực tuyến

Khách hàng cá nhân

 

 

Lãi suất (%/năm)

Kỳ hạnNhận lãi hàng thángNhận lãi cuối kỳ
01 tháng  - 6.000
03 tháng 5.970 6.000
06 tháng 6.608 6.700
12 tháng 7.347 7.600
24 tháng 7.443 8.000

Lãi suất áp dụng từ ngày 28/07/2014.

Tỷ giá ngoại tệ

Ký hiệuMuaBán
USD 21,205 21,255
SGD 16,911 17,270
EUR 28,297 28,642

Tỷ giá áp dụng từ ngày
30/07/2014.