Từ 17h ngày 16/8 Maritime Bank sẵn sàng phục vụ khách hàng trên tất cả các kênh giao dịch thống nhất

Tin ngày: 18/08/2015

Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông xin trân trọng thông báo về việc hướng dẫn Khách hàng giao dịch sau sáp nhập Ngân hàng

Tin ngày: 12/08/2015

Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông xin trân trọng thông báo về việc gián đoạn tạm thời các giao dịch ngân hàng để thực hiện chuyển đổi hệ thống khi sáp nhập MDB vào Maritime Bank.

Tin ngày: 06/08/2015

Ngày 21/7/2015, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 1391/QĐ-NHNN chấp thuận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/8/2015.

Tin ngày: 30/07/2015

 

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu MSB do thực hiện giao dịch sáp nhập MDB vào MSB

Tin ngày: 14/08/2015

Ngày 01/04/2015, Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) đã công bố Hợp đồng sáp nhập MDB vào MSB đến các Chủ nợ và Người lao động theo quy định.

Tin ngày: 07/04/2015

Ngày 18/03/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 1607/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận nguyên tắc Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) theo Đề án sáp nhập đã được hai Ngân hàng trình.

Tin ngày: 23/03/2015