Tin MDB

phone1900 56 56 54

Ngân hàng trực tuyến

Khách hàng cá nhân

 

 

Lãi suất (%/năm)

Kỳ hạnNhận lãi hàng thángNhận lãi cuối kỳ
01 tháng  - 6.000
03 tháng 5.970 6.000
06 tháng 7.191 7.300
12 tháng 7.253 7.500
24 tháng 7.008 7.500

Lãi suất áp dụng từ ngày 17/04/2014.

Tỷ giá ngoại tệ

Ký hiệuMuaBán
USD 21,075 21,125
SGD 16,678 17,025
EUR 28,975 29,312

Tỷ giá áp dụng từ ngày
18/04/2014.