Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Là Gì? Thông Tin Bạn Cần Biết

Quỹ tín dụng nhân dân là một tổ chức tín dụng được thành lập để hỗ trợ những người dân ở nông thôn có thể tiếp cận các nguồn tài chính phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống của họ. Vậy quỹ tín dụng nhân dân là gì? Hãy cùng MDB tìm hiểu chức năng cũng như các sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức này cung cấp trong bài viết sau nhé!

Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Quỹ Tín dụng Nhân dân được thành lập do sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và gia đình, với mục đích chính là tương trợ nhau trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống, đáp ứng nhu cầu chung của tất cả các thành viên.

Quỹ hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự trách nhiệm, đồng thời đảm bảo sự bình đẳng và dân chủ. Nó cung cấp cho các thành viên của mình một loạt các dịch vụ tài chính, bao gồm cho vay và tiết kiệm, giúp họ có thể tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp với nhu cầu của mình và phát triển kinh tế địa phương.

Quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Điều quan trọng là quỹ Tín dụng Nhân dân không chỉ nhằm mục đích tài chính mà còn hỗ trợ các hoạt động xã hội và các dự án cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và phát triển bền vững.

Quy định về thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã, nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng như cầu chung của thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hơn tác xã.

Thông qua những thông tin trên, có thể khẳng định quỹ tín dụng nhân dân hoạt động dưới hình thức hợp tác xã và được pháp luật cho phép. Do đó, các tổ chức và cá nhân có thể tự nguyện thành lập quỹ này để hỗ trợ cho nhau trong việc phát triển kinh tế và đời sống.

Quy định về việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân
Quy định về việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân không bị cấm bởi pháp luật, vì vậy một xã có thể thành lập thêm nhiều quỹ tín dụng nhân dân nếu cần thiết. Hình thức hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân nhằm đảm bảo sự tự chủ, tự trách nhiệm và dân chủ, đồng thời đảm bảo tính bình đẳng trong hoạt động tài chính.

Quỹ tín dụng nhân dân cung cấp cho các thành viên của mình các dịch vụ tài chính như cho vay và tiết kiệm, giúp họ tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp với nhu cầu của mình và phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ các hoạt động xã hội và các dự án cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho cộng đồng.

Đặc điểm của quỹ tín dụng nhân dân

Chúng ta sẽ tìm hiểu về những đặc điểm nổi bật của quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ và vai trò của nó trong cộng đồng ngay dưới đây.

Mục tiêu

Về mục tiêu, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập với mục đích chính là tương trợ nhau trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống, đáp ứng nhu cầu chung của tất cả các thành viên. Đồng thời, quỹ còn hỗ trợ các hoạt động xã hội và các dự án cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho cộng đồng.

Việc làm này được thể hiện qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, thường xuyên và ổn định, lâu dài với mức giá cả có thể chấp nhận được.

Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, quỹ tín dụng nhân dân cần phải trang trải đủ chi phí, tích lũy với quy mô ngày càng lớn để phát triển và hỗ trợ các thành viên lâu dài, đồng thời đảm bảo chất lượng tốt và chi phí hợp lý.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của quỹ tín dụng nhân dân là cung cấp cho các thành viên của mình các dịch vụ tài chính trong điều kiện tốt nhất giúp họ tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp với nhu cầu. Điều quan trọng là, quỹ tín dụng nhân dân không chỉ nhằm mục đích tài chính mà còn hỗ trợ các hoạt động xã hội và các dự án cộng đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Vai trò

Xây dựng ý thức trách nhiệm của người dân là cách hiệu quả để tạo ra nền kinh tế ổn định và thặng dư trong hộ gia đình và doanh nghiệp. Những lợi nhuận kinh tế này có thể được sử dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng theo các nhu cầu ưu tiên.

Đồng thời, quỹ tín dụng cũng cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp vi mô và kinh doanh nhỏ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Những hoạt động này đem lại lợi ích lớn cho cộng đồng, giúp tăng cường sự phát triển kinh tế và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Các sản phẩm của quỹ tín dụng nhân dân

Dưới đây là một số sản phẩm mà các quỹ tín dụng nhân dân cung cấp cho khách hàng:

Các sản phẩm, dịch vụ của quỹ tín dụng nhân dân
Các sản phẩm, dịch vụ của quỹ tín dụng nhân dân

Sản phẩm vay vốn dành cho khách hàng cá nhân

 • Vay mua nhà
 • Vay xây dựng, sửa chữa nhà
 • Vay mua ô tô
 • Vay tiêu dùng sinh hoạt
 • Vay hỗ trợ vốn kinh doanh
 • Vay hỗ trợ du học
 • Vay hỗ trợ xuất khẩu lao động
 • Vay phát triển nông nghiệp
 • Vay cầm cố giấy tờ có giá
 • Vay tín chấp cho nhân viên QTDND
 • Vay tín chấp cho cán bộ viên chức
 • Vay thấu chi tài khoản.

Các sản phẩm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp

 • Cho vay tài trợ nhập khẩu.
 • Cho vay tài trợ xuất khẩu.
 • Vay vốn để mua sắm tài sản cố định phục vụ sản xuất.
 • Khoản vay mua ô tô với tài sản thế chấp là ô tô đã mua.
 • Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.
 • Vay vốn lỏng dưới hình thức thấu chi tài khoản.
 • Các khoản vay kinh doanh bổ sung.

Tiền gửi tiết kiệm

 • Tiết kiệm không kỳ hạn
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi cuối kỳ
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi định kỳ
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi trả trước
 • Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi
 • Tiết kiệm gửi góp theo định kỳ
 • Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ
 • Tiết kiệm gửi rút linh hoạt
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lũy tiến theo thời gian gửi
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lũy tiến theo số dư tiền gửi

Điều kiện vay vốn tại quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Để được hỗ trợ vay vốn tại quỹ tín dụng nhân dân, người đi vay cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Độ tuổi từ 18 trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi chịu trách nhiệm dân sự.
 • Sử dụng vốn vay cho mục đích hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 • Có phương án sử dụng vốn hợp lý và khả thi.
 • Có khả năng tài chính để trả nợ và chứng minh được điều này.
 • Không có nợ xấu và có điểm tín dụng cá nhân tốt.
 • Có quốc tịch Việt Nam.

Lãi suất vay tiền quỹ tín dụng nhân dân

Bạn có thể tham khảo về lãi suất vay quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của nhà nước dưới đây:

Về lãi suất cho vay

Theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 39 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1730/QĐ-NHNN năm 2020. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa là 5,5%/năm nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

 • Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
 • Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;
 • Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;
 • Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

Về lãi suất quá hạn thanh toán

Tại điều 4 và 5, điều 13 của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định:

4. Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả;

b) Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại điểm a khoản này, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả;

c) Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

5. Trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp căn cứ các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất.

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết để qua đó giải đáp được thắc mắc quỹ tín dụng nhân dân là gì cũng như đặc điểm và các sản phẩm, dịch vụ tài chính mà tổ chức này cung cấp. Hy vọng những chía sẻ trên của MDB đã mang đến cho bạn thêm nhiều kiến thức bổ ích mới.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *