5+ Mẫu Giấy Vay Tiền Đơn Giản Hợp Pháp Và Ngắn Gọn

Khi vay vốn tại các ngân hàng các thỏa thuận giao dịch giữa 2 bên sẽ được chứng thực bằng hợp đồng được ký kết giữa 2 bên. Còn với các khoản vay được diễn ra giữa các cá nhân với nhau thì cần phải có giấy vay tiền để đảm bảo quyền lợi của bên vay và nghĩa vụ trả nợ của bên đi vay. Bạn có thể tham khảo một số mẫu giấy vay tiền được sử dụng phổ biến trong bài viêt sau của MDB.

Giấy Vay Tiền Là Gì?

Giấy vay tiền là một loại văn bản, giấy tờ thường được sử dụng trong trường hợp làm minh chứng cho các khoản vay diễn ra giữa những cá nhân với nhau. Nội dung được thỏa thuận trong đó bao gồm: số tiền cho vay, lãi suất, kỳ hạn thanh toán và cam kết trả nợ của người đi vay.

Hầu hết các tranh chấp do mượn tiền đều chủ yếu phát sinh từ việc các bên tham gia đều có mối quan hệ thân thiết với nhau như: người thân trong gia đình, bạn bè… nên không làm giấy vay tiền. Đây là một bằng chứng pháp lý quan trọng nhất để việc cho vay nhận được sự bảo hộ của pháp luật.

Giấy vay tiền là gì?
Giấy vay tiền là gì?

Giấy Vay Tiền Viết Tay Có Hợp Pháp Không?

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định như sau:

 • Điều 463: Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định
 • Khoản 1 Điều 119: Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Từ việc kết hợp các nội dung trên có thể thấy được rằng giấy vay tiền viết tay hay hợp đồng vay tài sản là một hình thức giao dịch dân sự được pháp luật công nhận. Cho nên, bạn có thẻ dùng nó như một bằng chứng để đồi lại khoản nợ khi đến kỳ hạn thanh toán. Nếu như bên vay không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết thì bạn hoàn toàn có thể khởi kiên ra tòa.

Giấy Vay Tiền Hợp Lệ Khi Nào?

Giấy vay tiền hợp lệ khi nào?

Mặc dù qua các thông tin phía trên đã giúp bạn biết được giấy vay tiền viết tay được coi là một văn bản giao dịch dân sự hợp pháp nhưng nó chỉ có giá trị pháp lý khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây theo điều 117 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

5 Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Và Đánh Máy Đơn Giản

Hiện nay, có rất nhiều mẫu giấy vay tiền mà bạn có thể dễ dàng tìm được trên mạng internet nhưng dưới đây MDB sẽ gợi ý cho bạn những mẫu được sử dụng phổ biến nhất cho từng loại hình vay tiền khác nhau:

Mẫu giấy vay tiền cá nhân

Tải về ngay mẫu giấy vay tiền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

 

Hôm nay ngày …. tháng …. năm ………………………………………………….

Tại địa điểm: ………………………………………………………………………

(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

 

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

+ Ông (bà): …………………………………………………………………………

+ CMND số……………………….do Công an……….cấp ngày…………………

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

+ Điện thoại: ………………………………………………………………………..

 

Bên B: (bên vay)

+ Ông (bà): …………………………………………………………………………

+ CMND số……………………….do Công an……….cấp ngày…………………

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

+ Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

 

Điều 1: Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

+ Bằng số: …………………………………………………………………………

+ Bằng chữ: ……………………………………………………………………….

 

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là ………………… tháng

+ Kể từ ngày ……………………… tháng … ………….năm …………………….

+ Đến ngày ………………………… tháng …………… năm …………………….

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

+ Chuyển khoản qua tài khoản: …………………………………….………………

+ Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………

+ Cho vay bằng tiền mặt

Chuyển giao thành ……… đợt

–  Đợt 1: ……………………………………………………………………………

–  Đợt 2: ……………………………………………………………………………

 

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm ………………………………………..

………………………………………………………………………………………

3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.

3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

 

Điều 4: Những cam kết chung

4.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

4.2 Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

4.3 Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.

 

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… tháng …..… năm …….. đến ngày … tháng … năm …………………………..…

Hợp đồng này được lập thành ……….… bản. Mỗi bên giữ ………… bản.

 

BÊN A                                                                      BÊN B 
       

(Ký tên, đóng dấu)                                                    (Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp

Tải về ngay mẫu giấy vay tiền không thế chấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …… tháng ….. năm ……

 

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông: …………………………………………………………………….

CMND/CCCD số: ………… do …………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ……

Hộ khẩu thường trú: ………………… ………… ………… …………… ……… …… …………… …….

Chỗ ở hiện tại: …… ……… …………… ……………… ………… …………… ………… …… … ………

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông: ………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………………………….

CMND/CCCD số: ………………………… do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm….

Hộ khẩu thường trú: ……………… ………………… ………………… ………… …………… ………..

Chỗ ở hiện tại: ………… …………… ……………… ……………… 

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay số tiền là: ………………… đồng (bằng chữ: ……………………)

Với lãi suất: ……%/tháng, trong thời hạn …………… tháng, kể từ ngày: …………………….

Những thỏa thuận khác:

……………………………..

…………………………………

4/ Mục đích vay: ……………………………………… ……………………………………………….

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay.

BÊN VAY

BÊN CHO VAY

Mẫu giấy vay tiền có thế chấp tài sản

Tải về ngay mẫu giấy vay tiền có thế chấp tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông: ……………………………………………………………………. Ngày sinh: …………………..

CMND số: ……………………… do Công an tỉnh …………… cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………… Ngày sinh: ……………………………………………………..

CMND số: ……………………. do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Ông ……. và bà ……. là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày …………. Nơi đăng ký …………….

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông: ……………………………………………………….. Ngày sinh: ……………………………….

CMND số: ………………………… do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Bà: …………………………………………….. Ngày sinh: …………………………………………..

CMND số: ……………………. do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm…….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Ông ………………………… và bà ………… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ………………. ngày …………………….. Nơi đăng ký …………………..

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là: ………………… đồng, bằng chữ: ……..

Với lãi suất: ……%/tháng, trong thời hạn …………… tháng, kể từ ngày: ……………………..

Những thỏa thuận khác: (thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn ………. Tài sản bảo đảm: ……………………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần)

4/ Mục đích vay: ………………………………………………………………………………………..

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay.

Bên vay                                                                                     Bên cho vay

Người làm chứng                                                                     Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

Mẫu giấy vay tiền cầm đồ

Tải về ngay mẫu giấy vay tiền cầm đồ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

…………..oOo…………..

                                                                                       Ngày……..tháng………năm …….

 

                   HỢP ĐỒNG CẦM ĐỒ       

(Kiêm phiếu chi tiền)

Họ và tên ông(bà): ……………………………………………………………………………. Đại diện đến cầm đồ.

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………………………

CMT số ( hoặc giấy tờ tùy thân khác ):…………………………………………………………………………………………………………………………

Cấp ngày:………….. tháng:…………….. năm:……………

Tôi xin thỏa thuận tự nguyện đặt đồ vật, tài sản kê khai sau đây:………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Lệ phí thỏa thuận:…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi đã nhận đủ số tiền mà cửa hàng đã giao

Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền viết bằng số:…………………………………………………………………………………………………………………………

              -Từ ngày:…………………. tháng:………. năm:………….

              -Đến ngày:……………….. tháng:………. năm:………….

Hiệu cầm đồ được quyền quản lý, điều động khi cần thiết, khi hết hạn mà không có tiền chuộc lại, tôi đồng ý bán đồ vật cầm, ngang bằng số tiền tôi đã nhận của cửa hàng.

              -Cửa hàng có quyền bán (thu vốn).

              -Lời thì cửa hàng được hưởng.

              -Lỗ thì cửa hàng phải chịu.

Tôi không hề thắc mắc, khiếu nại, nhờ cậy ai.

Số tài sản tôi mang cầm chính là tài sản của tôi. Quyền định đoạt cao nhất là tôi, số tài sản này không tranh chấp hoặc cầm cố bất kì cá nhân, tố chức hoặc Ngân hàng tín dụng nào.

Nếu có điều gì man trá, sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nhà nước.

                                                                                   Ngày……..tháng…….năm………

     Phụ trách cửa hàng                 Kế toán                                     Người nhận tiền

                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy vay tiền ngắn gọn

Tải về ngay mẫu giấy vay tiền đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm:…………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:………………………………………………

Số CMTND:…….Ngày cấp:…… Nơi cấp:…………

HKTT:……………………………………… …………

Chỗ ở hiện tại:…………………………… …………

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:………………………………… ……………

Số CMTND:……….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:……

HKTT:……………………………………… ………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………… ………………

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

Số tiền cho vay bằng số: ……………………..….VND

(Số tiền bằng chữ:………………………………………..)

Mức lãi suất:…………………………..……………………

Thời điểm thanh toán:…………………..…………………

 • Thời điểm thanh toán lãi:………………..…………………
 • Thời điểm thanh toán gốc:…………………………………

Phương thức thanh toán:………………….…………………..

Cam kết của các bên:……………………………………………

BÊN CHO VAY                                                                                         BÊN VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

1 Số Lưu Ý Khi Làm Giấy Vay Tiền Viết Tay

Khi làm giấy vay tiền viết tay, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Người đi vay phải xác định khả năng thanh toán khoản vay theo cam kết được biên soạn trong giấy.
 • Cân nhắc thật kỹ nếu xảy ra tranh chấp khi có một bên không tuân thủ đúng các thỏa thuận.
 • Mặc dù giấy vay tiền viết tay không cần phải đi công chứng ở các cơ quan có nhà nước có thẩm quyền thì vẫn có tính pháp lý nhưng để đảm bảo quyền lợi cao nhất bạn vẫn nên thực hiện công đoạn này.
 • Giấy vay tiền không được công chứng vẫn có đầy đủ tính pháp lý để khởi kiện ra tòa khi xảy ra tranh chấp.
 • Nếu trong nội dung ghi thời gian trả nợ là “vô thời hạn” thì bên cho vay có thể đòi tiền lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, phải thông báo trước với người vay một khoản thời gian theo quy dịnh.

Tổng Kết

Chắc hẳn qua những thông tin được cung cấp ở bài viết trên bạn đã biết được cấc mẫu giấy vay tiền chuẩn nhất nhất hiện nay cũng như tính pháp lý của loại văn bản này. Hy vọng với những chia sẻ của MDB có thể giúp bạn đảm bảo được quyền lợi tối ưu nhất cho mình khi tham gia các khoản vay cá nhân.

5/5 - (1 bình chọn)

Disclaimer:

 • Tại MDB.COM.VN, chúng tôi chỉ cung cấp các gợi ý về các ứng dụng vay online kèm thông tin về thời hạn vay từ 91 - 180 ngày, lãi suất tối đa hàng năm (APR) 20% và ví dụ minh họa về tổng chi phí của khoản vay, bao gồm tất cả các khoản phí hiện hành.
 • Trang web của chúng tôi có thể nhận tiền thông qua hình thức tiếp thị liên kết (affiliate). Tuy nhiên, kết quả xếp hạng của chúng tôi luôn dựa vào phân tích khách quan.

Ví dụ khoản vay minh họa:

 • Nếu bạn vay 10.000.000 đồng và chọn trả góp trong 6 tháng (180 ngày), số tiền hàng tháng bạn cần trả sẽ là 1.833.333,3 đồng, trong đó lãi vay hàng tháng là 166.666,7 đồng (APR = 20%).
 • Tổng số tiền bạn sẽ phải trả là 11.833.333 đồng. Phí và lãi suất vay có thể thay đổi tùy vào thời điểm khách hàng đăng ký tư vấn khoản vay và điểm tín dụng của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *